NVBL

Sinds 30 september 2004 draagt het de naam Nederlandse Vereniging van Budo Leraren (NVBL). In het rechtsverkeer met het buitenland voert zij de naam Netherlands Union of Budoinstructors. De NVBL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De NVBL stelt zich ten doel

  • Het bevorderen van het geven van goede instructie in Budo, waaronder begrepen alle Japanse, Koreaanse en andere aanverwante Oosterse gevechtskunsten in Nederland.
  • Het waarborgen van kwaliteit van Budo-instructie en het behartigen van de belangen van de leden.
  • Bevorderen van de beroepsethiek en het bevorderen van de nakoming van de beroepscode  van het NOC * NSF.
  • Het ontwikkelen en handhaven van klachtrecht en toepassen van tuchtrechtspraak in relatie tot zowel het klachtrecht als het interne NVBL-recht.
  • Het geven van voorlichting en publiciteit.
  • Voorts alles te doen wat tot gestelde bevorderlijk kan zij
  • De NVBL tracht dit doel te bereiken door scholing en bijscholing.Volgens algemene normen vastgelegd met de All Japan Budo Association (AJBA) en IMAF,en NVBL Beide worden erkend door de FOG Federatie Oosterse Gevechtskunsten NOC * NSF en andere geassocieerde instellingen.

Als lid van de NVBL kan worden toegelaten een ieder die voldoet aan de door de NVBL aan het lidmaatschap te stellen eisen en het beroep van Budotrainer/coach uitoefent of daarvoor in opleiding is.

Uiteraard gaan wij veilig met persoonsgegevens om, lees hier meer over in onze privacy verklaring

.2019 privacyverklaring.