De vereniging is opgericht op 1 januari 1971 onder de naam Nederlandse Vereniging van Taekwondo Leraren. Sinds 30 september 2004 draagt het de naam Nederlandse Vereniging van Budo Leraren (NVBL). In het rechtsverkeer met het buitenland voert zij de naam Netherlands Union of Budoinstructors. De NVBL is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De NVBL stelt zich ten doel

  • Het bevorderen van het geven van goede instructie in Budo, waaronder begrepen alle Japanse, Koreaanse en andere aanverwante Oosterse gevechtskunsten in Nederland.
  • Het waarborgen van kwaliteit van Budo-instructie en het behartigen van de belangen van de leden.
  • Bevorderen van de beroepsethiek en het bevorderen van de nakoming van de beroepscode  van de NFWS.
  • Het ontwikkelen en handhaven van klachtrecht en toepassen van tuchtrechtspraak in relatie tot zowel het klachtrecht als het interne NVBL-recht.
  • Het geven van voorlichting en publiciteit.
  • Voorts alles te doen wat tot gestelde bevorderlijk kan zijn.

De NVBL tracht dit doel te bereiken door scholing en bijscholing volgens algemene normen vastgelegd in samenwerking met de International Budo Academy, Branche The Netherlands (IBA) / IBSSA en andere geassocieerde instellingen.

Als lid van de NVBL kan worden toegelaten een ieder die voldoet aan de door de NVBL aan het lidmaatschap te stellen eisen en het beroep van Budotrainer/coach uitoefent of daarvoor in opleiding is.

budo_kanji

Advertenties