Karate

Karate is een vechtkunst, die is ontstaan op de Ryukyu-eilanden van het huidige Okinawa, Japan. Het is ontstaan uit de samenvoeging van het Chinese Kempo en de inheemse vechtkunsten van Okinawa. Bij karate ligt de nadruk vooral op het gebruik van stoot-, trap- en afweertechnieken (te-waza, geri-waza en uke-waza). In het curriculum van sommige karatestijlen komen ook worpen, klemmen, verwurgingen en worsteltechnieken voor. Een beoefenaar van het karate wordt een karateka genoemd.

Een karatetraining wordt gewoonlijk onderverdeeld in verschillende onderdelen. De vaste onderdelen zijn kihon (basistechnieken), kata (een set technieken, die een gevecht tegen denkbeeldige tegenstanders uitbeeld) en kumite (oefengevecht). Bij sommige karatestijlen zijn er ook nog andere trainingsonderdelen zoals kobudo (wapentraining), makiwara-training (stootpaal- of stootzaktraining), hojo undo (conditionering en gewichtstraining), tameshiwara (breektechnieken) en kiko (energetische oefeningen). Hoewel er wedstrijden worden gehouden, gaat het bij karate niet om het winnen of verliezen, maar om de verbetering van het karakter van de beoefenaar.

007