Weerbaarheid

Weerbaarheidstrainingen worden vaak in groepsverband gegeven, maar sommige trainingen worden individueel gegeven.
In een weerbaarheidstraining kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:
• Omgaan met pesten
• Op een goede manier voor jezelf en anderen opkomen, zonder ruzie te krijgen
• Zelfbeheersing
• Omgaan met emoties
• Verwerking van sociale informatie: een beter onderscheid maken tussen goede en slechte bedoelingen
• Steviger in je schoenen staan
• Zelfvertrouwen krijgen of vergroten
• Respect voor jezelf en voor anderen krijgen
• Grenzen aangeven
• Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
• Lichaamstaal (bijvoorbeeld rechtop staan)
• Assertiviteit
• Zelfreflectie