Kadertrainingen, Stages & Opleidingen

Trainingsdata Aiki-Jutsu
Iedere maandag reguliere les van 19.30u tot 21.00u
Sensei Aldi Niemeijer (5e dan)
Woensdag avond 3 maal per maand van 19.00u tot 20.30u 
Sensei Jeroen van Endhoven (5e dan)-data
13 en 27 maart, 10,17 en 24 april, 1, 8, 22 en 29 mei, 5, 19 en 26 juni
Zaterdag ochtend om de week van 10.00u tot 13.00u
Shihan Cees de Jongh (8e dan)
-data
16 en 23 maart,
6 en 20 april,
4 en 18 mei,
1, 15 en 29 juni 

Gaden Chokor Ling, Kraaiendijk 14, 4794 SE Heijningen
www.facebook.com/GadenChokorLing
Advertenties

2019:Ma, Maai, Zanshin 間と間合と残心, drie belangrijke budoprincipes

Een Interessante beschrijving van Ma, Maai, Zanshin

Ma, Maai, Zanshin 間と間合と残心, drie belangrijke budoprincipes

Ma 間, laat zich letterlijk vertalen als “interval” en het is een begrip dat vaker terugkomt in budo. Ma kan geïnterpreteerd worden als “timing” in de zin dat er een moment of interval is om aan te vallen.

Ma ook gebruikt worden in het woord sukima 隙間. Suki is kans/mogelijkheid; sukima is een moment dat er een mogelijkheid in de verdediging van een opponent valt = opening.

Kokoro-ma 心間 is interval in de geest (kokoro 心). Het is het moment waarop de geest een moment van onoplettendheid. Kokoro-ma is het moment om de aanval te plaatsen.

Ma 間, ma-ai 間合, sukima 隙間 en kokoro-ma 心間 zijn concepten die dicht bij elkaar liggen. Belangrijk is dat “ma” een concept is van een kort ogenblik, zoals een vonk die ontstaat tussen twee vuurstenen als ze elkaar raken.

Er is een aantal momenten waarop er aangevallen kan worden. wanneer er sprake is van een kokoro-ma 心間/sukima 隙間/ma 間. Deze momenten worden ook wel datotsu no kikai 打突の機会 (kansen om te raken) genoemd:

Bron (Hatakeyama Goro)

2019: Kihon Kumites’s

Kihon kumite’s

In de de diverse karate stijlen komen diverse Kihon kumite’s vormen voor. Een goede trainingsvorm die vaak in een lijn getraind worden. De div. Kihon Kumite’ is een zeer goed hulpmiddel om het gevoel voor afstand en timing te leren. verdediging en aanval en in beweging moeten onmiddellijk samen worden uitgevoerd .
Belangrijk is dat er op de volgende punten goed aandacht wordt gegeven.

.• Kime (uitstraling) met kia)
Ma-ai, (gevechtafstand )
Sundom (huidcontrole)
Sundom leert veilig vertrouwen in nauwkeurigheid en timing, maar je moet nog steeds de effecten van impact op zowel jou als je tegenstander begrijpen. Hier onder een paar vormen die eigenlijk bij div karate stijlen worden gebruikt.

Kihon Sanbon Kumite
Trainingsvormen – 3-stapsgevecht: 3 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval.

Kihon Ippon kumite
Trainingsvormen – 1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval.

Kihon San – Ren kumite
Trainings vormen – 3-stapsgevecht: 3 verschillende aanvallen bv.Tori begint met Seiken Jodan Tsuki, Seiken Chudan Tsuki, en Seiken Gedan Tsuki aan te vallen. Uke reageerd met 3 verschillende verdedigingen met tegen aanval

2019: Kuzushi

Kuzushi.

In de loop der jaren is het geaccepteerd om de term “kuzushi” in het Engels te vertalen als “evenwicht verbreken”. Ik denk dat dit niet alleen onjuist en misleidend is, maar ook een van de grootste problemen is geweest bij het verkrijgen van de werkelijke betekenis van dit belangrijke aspect van de beoefening van judo, aikido en andere traditionele budo.
Nu wordt er vaak over Kuzushi gesproken dat het betekent het uit balans brengen van de tegenstander om voordeel over hem te behalen.
Op meer geavanceerde niveaus is het echter veel meer dan dat. Kuzushi kan bijvoorbeeld ook worden bereikt door het ritme van de tegenstander te breken, nepaanvallen, stoten, veranderingen in lichaamshouding of grip, of een plotselinge verandering in snelheid of tempo. Een cruciaal element in kuzushi is dat het meer zou moeten verstoren dan het lichaam.
Kuzushi is heel erg mentaal. Kuzushi moet de concentratie van de tegenstander altijd verstoren, wat resulteert in een tijdelijke gelegenheid voor een aanval. een sterke en positieve mentale houding kan vaak een zwakkere gemoedstoestand domineren, wat resulteert in effectieve kuzushi.
Er is nog een andere versie van de betekenis van Kuzushi wat nog dichter naar de bron gaat.deze uitleg is te lezen in Original translation of Mifune’s “Canon of Judo”waar weer een een andere betekenis wordt geven van Kuzushi.
Blijft een interessant onderwerp.

2019: Voorzitter geslaagd

Na een praktijk examen is de voorzitter van de NVBL geslaagd voor zijn leraar diploma Full contact karate LMA FOG, NOC *NSF
Note voorzitter:
In mijn opleiding voor leraar karate waren er geen erkende opleidingen voor full contact leraar.
Wel voor semi contact, deze leraren diploma’s karate Jitsu A & B had ik al in mijn bezit.
Vandaar dat ik nog op mijn 64 jarige leeftijd (in 1970 al met full contact karate begonnen)een rijks erkend leraar examen wilde te doen.
Met sportieve groet
Nico Waerts
Voor zitter NVBL

Indien je een opgever bent,is zelf het afzagen van een droge dode tak van een boom al een hele opgave.
Maar indien je nooit opgeeft kun je ieder rots verkruimelen en ieder staal breken.
-Sun Tsu-

2019:Tai Sabaki

Tai-worp, een klem, of een atemi.Sabaki( 体さばき of 体捌き)

Tai-Sabaki is een unieke methode om een aanval tegemoet te treden door verdedigend en aanval in één te combineren.

Tai-Sabaki gebruikt een van de vier fundamentele cirkelvormige bewegingen als reactie op de stuwkracht van een      aanvaller.
Deze bewegingen dragen de verdediger naar de buitenkant – links of rechts van een aanval, ofwel enigszins naar        voren of naar achteren.

In beide gevallen gaat de verdediger naar de achterkant/zijkant van de aanvaller. Dit beperkt de blootstelling van    de verdediger aan een frontale aanval. Bovendien kan de verdediger een “blinde vlek” in de positie van de          aanvaller ontwikkelen.

Zodra de verdediger deze “blinde vlek” heeft ontwikkeld, kan hij / zij strategisch van deze positie profiteren door die “blinde hoek” in te gaan en effectief te compenseren met verschillende combinaties vn een worp,een klem,of een atemi.

Ongeacht de afstand – kort, gemiddeld of lang – deze strategie om naar buiten te gaan en naar de “dode hoek” van een tegenstander is essentieel.

2019: Kata (Kata no San Tiyoso)

Kata (Kata no San Tiyoso)

Waza no Kankyu: het tempo van de technieken.
Het tempo van een Kata varieert, sommige technieken worden langzaam uitgevoerd, andere snel (技の緩).
Chikara no Kyojaku: de intensiteit van uitvoering.
De effectiviteit van de technieken komt uit een goede balans tussen kracht en ontspanning (力の強弱)
Iki no Chosei: ademhalingscontrole.
De juiste timing van in- en uithalen en de kracht van de ademhalingen (Kiai 気合, Ibuki 息吹 or Nogare 逃れ) zijn belangrijk voor de juiste techniek (息の調整).

2019:1e dan examen Aiki-Jutsu Heinigen

1e dan examen Aiki-Jutsu in dojo  Gaden Chokor Ling in Heiningen Het 1e dan examen van Michal Heckiert werd afgenomen door de examen commissie onder leiding van Chj de Jongh 8 e dan in Aiki- jitsu .
Namens de Nederlandse vereniging van budo leraren(NVBL) had ik de eer plaats nemen in de examen commissie.
Leuk dat we het nieuws aan Michael konden vertellen dat hij na een pittige examen geslaagd was voor zijn 1e dan.
Gefeliciteerd Michal namens alle leraren en de NVBL En uiteraard niet de Uke’s vergeten die jou hebben geholpen bij het slagen van jou examen.
Namens de voorzitter NVBL
Nico Waerts.
Aangesloten bij IMAF , AJBA


 .